Gofarm logo

Specjalistyczne linie wyrobów medycznych uzupełniane suplementami diety oraz kosmetykami.

+ 48 664 153 081
+ 48 12 307 75 16

office@gofarm.pl
Wilga Business Center
ul. J. Marcika 12, Kraków

Recent Posts

+ 48 530 103 518

+ 48 12 307 75 16

Argento Duo Office Park

Marcika Street 4a, Kraków Poland

Follow Us
GOFARM  >  CONSULTING

Jeśli jesteś producentem i szukasz wsparcia dla swojego działu R&D, możemy Ci pomóc.

Specjalizujemy się w opracowywaniu nowych koncepcji produktów w statusach: wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków. Zapewniamy producenta dla danego produktu oraz sprawujemy nadzór nad produkcją. Proces rozwoju produktu oraz poszczególnych etapów wprowadzania na rynek przedstawia schemat poniżej.

ANALIZA


Przeprowadzenie anlizy rynkowej , szanse i zagrożenia

PROJEKTOWANIE


Decyzja o wdrożeniu produktów, wybór producenta, przygotwanie i akceptacja, składu designu , wstepna wycena

NOTYFIKACJA


Przygotowanie dokumentów do notyfikacji, złożenie do właściwiej instytucji i monitoring procesu notyfikacji.

PRODUCENT


Przygotowanie i podpisanie umów, ostateczne uzgodnienie terminów, i kosztów realizacji.

PRODUKCJA


Złożenie i zlecenie produkcji, nadzór nad jakością i terminowością, transportem, współpraca reklamacyjna

DOSTAWY


Zapewnienie ciągłości dostaw

PRODUKTY


This website presents various products available in private label formula: Medical devices, cosmetics and dietary supplements. For medical devices on the website we provide the following information:

This is a Medical device.
Use it according to the instructions of use or label.Skip to content