Gofarm logo

Specjalistyczne linie wyrobów medycznych uzupełniane suplementami diety oraz kosmetykami.

+ 48 664 153 081
+ 48 12 307 75 16

office@gofarm.pl
Wilga Business Center
ul. J. Marcika 12, Kraków

Recent Posts

+ 48 530 103 518

+ 48 12 307 75 16

Argento Duo Office Park

Marcika Street 4a, Kraków Poland

Follow Us
GOFARM  >  Dotacje z Unii Europejskiej

Dotacja 2018/2019

Gofarm Sp. z o.o. Sp. k. uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 423 450 zł, co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na udział w projekcie:

Rozwój działalności eksportowej Gofarm Sp. z o.o. Sp. k. poprzez promocję na rynkach międzynarodowych.

 

Pomoc finansowa udzielana jest w ramach poddziałania 3.3.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zaplanowane przez Gofarm działania obejmują okres od maja 2018 r. do grudnia 2019 r.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój działalności eksportowej GOFARM poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej. Firma będzie dążyć do umacniania swojej pozycji na rynkach zagranicznych, do nawiązywania i rozwijania relacji z partnerami handlowymi oraz zwiększania sprzedaży, co w bezpośredni sposób przełoży się również na wzrost konkurencyjności firmy oraz na budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Opis projektu:
Projekt rozwoju działalności eksportowej GOFARM jest realizowany w ramach Programu promocji branży biotechnologii i farmaceutyków stanowiącego integralną część poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (POIR).

W ramach projektu GOFARM będzie promować swoje produkty podczas następujących wydarzeń:

– CPhI Worldwide 2018 (Madryt) oraz 2019 (Frankfurt),

– Middle East Pharma Cold Chain Congress 2019 (Dubai, ZEA),

– IPhEB Russia 2019 (Petersbur, Rosja).

 

Działania promocyjne dopełniać będzie dodatkowo indywidualna misja gospodarcza do Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz do Rosji. Ponadto firma skorzysta z usługi doradczej oraz szkoleniowej, które pozwolą na zdobycie wiedzy niezbędnej do efektywnej ekspansji zagranicznej.

Dodatkowo Gofarm realizuje działania promocyjne:  produkcja i dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane (foldery, ulotki, wizytówki), a także prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w mediach elektronicznych (pozycjonowanie strony internetowej firmy) oraz przygotowanie strony internetowej na język rosyjski.

Dotacja 2020

Spółka Gofarm Sp. z o.o. Sp. k. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 198 900 zł, co stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych na udział w projekcie:

Rozwój działalności eksportowej Gofarm Sp. z o.o. Sp. k. poprzez promocję na rynkach międzynarodowych.

 

Pomoc finansowa udzielana jest w ramach poddziałania 3.3.3. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Zaplanowane przez Gofarm działania obejmują okres od sierpnia do grudnia 2020 r.

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój działalności eksportowej GOFARM poprzez pozyskanie nowych partnerów handlowych, a tym samym wzrost sprzedaży eksportowej. Firma dążyć będzie do umacniania swojej pozycji na rynkach zagranicznych, do nawiązywania i rozwijania relacji z partnerami handlowymi oraz zwiększania sprzedaży,
co w bezpośredni sposób przełoży się również na wzrost konkurencyjności firmy oraz na budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Opis projektu:
Projekt rozwoju działalności eksportowej GOFARM jest realizowany w ramach Programu promocji branży biotechnologii i farmaceutyków stanowiącego integralną część poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (POIR).

W ramach projektu GOFARM będzie promować swoje produkty podczas następujących wydarzeń:

– udział w misji wyjazdowej na targi Medipharm 2020 (Vietnam)

– udział jako wystawca w targach CPhI Worldwide 2020 (Mediolan)

– udział w misji wyjazdowej na targi CPhI Worldwide 2020 (Mediolan)

 

Dodatkowo Gofarm realizuje działania promocyjne:  produkcja i dystrybucja materiałów informacyjno – promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane (foldery, torby reklamowe), a także przygotowanie filmu promującego produkty i usługi spółki

This website presents various products available in private label formula: Medical devices, cosmetics and dietary supplements. For medical devices on the website we provide the following information:

This is a Medical device.
Use it according to the instructions of use or label.Skip to content